דיסקברי

מפרטים
דיסקברי
DISCOVERY
Select option

המשך צפייה

התאמה אישית

התאמה אישית

בחרו מתוך מגוון אפשרויות ואביזרים.
דגמי הדיסקברי

דגמי הדיסקברי

צפייה במערך הדגמים המלא.

*הנתון הרטוב המופיע לעיל שווה לקיבול יבש של 922 ליטר.

*הנתונים המופיעים כאן הם נתוני NEDC2 המחושבים מבדיקות WLTP רשמיות של היצרן בהתאם לחקיקה של האיחוד האירופי. לצורך השוואה בלבד. הנתונים האמיתיים עשויים להיות שונים. נתוני ה-CO2 וצריכת הדלק עשויים להשתנות בהתאם לגורמים כגון סגנון הנהיגה, תנאי הסביבה, העומס, הגלגלים המותקנים והאביזרים המותקנים. נתוני NEDC2 הם נתונים המחושבים באמצעות נוסחה ממשלתית מנתוני WLTP, והם שווי ערך לאלה שהיו מתקבלים במבחני NEDC הישנים. לאחר מכן ניתן ליישם את חישוב המס הנכון.

**צפייה בנתוני WLTP.
הנתונים המופיעים כאן הם תוצאה של המבחנים הרשמיים שערך היצרן בהתאם לחקיקה של האיחוד האירופי. לצורך השוואה בלבד. הנתונים האמיתיים עשויים להיות שונים. נתוני CO2 וצריכת הדלק עשויים להשתנות בהתאם לגורמים כגון סגנון נהיגה, תנאי הסביבה, העומס, הגלגלים המותקנים והאביזרים המותקנים.

כאשר מותקנים חישוקי 21 אינץ'.

רוחב אזור המטען הוא 1,273 מ"מ כאשר מותקנת בקרת אקלים בעלת 4 אזורים. בקרת אקלים בעלת 4 אזורים אינה זמינה בכלי רכב מסחריים.

כולל כל הנוזלים ו-90% דלק.

כולל נהג במשקל 75 ק"ג, כל הנוזלים ו-90% דלק.

העומס המרבי על וו הגרירה מוגבל ל-100 ק"ג כאשר מותקנים חישוקי 20 אינץ' Style 5011 עם 5 חישורים מפוצלים בצבע Gloss Sparkle Silver.

כושר הגרירה המרבי מוגבל ל-2,500 ק"ג כאשר מותקנים חישוקי 20 אינץ' Style 5011 עם 5 חישורים מפוצלים בצבע Gloss Sparkle Silver.

רטוב: הנפח כפי שנמדד על ידי הדמיה של חלל האחסון מלא בנוזל.

הנפח כפי שנמדד עם לבנים תואמות VDA (200 מ"מ X 50 מ"מ X 100 מ"מ)

המשקלים מתייחסים לכלי רכב במפרט סטנדרטי. תוספות אופציונליות מגדילות את המשקל. מאפיינים אופציונליים וזמינותם עשויים להשתנות בהתאם למפרט הרכב (דגם וחטיבת הינע), או לחייב התקנה של מאפיינים אחרים על מנת להתקין אותן. אנא צרו קשר עם הסוכנות הקרובה אליכם לקבלת פרטים נוספים, או הגדירו את תצורת הרכב שלכם באופן מקוון.