מפרטים

Filtered by:
car_type:
SE DYNAMIC

מפרטי מנועים ל - SE Dynamic

  • מפרטי מנועים
    המנוע תאוצה 0-100 (שנ') מהירות מקסימלית (קמ"ש) מומנט (ניוטון מטר) צריכת דלק עירונית (ליטר ל 100 ק"מ) צריכת דלק בין - עירונית (ליטר ל 100 ק"מ) צריכת דלק משולבת (ליטר ל 100 ק"מ) פליטתCO2 (גרם/ק"מ)
    TD4 9.0 195 430 6.1 4.5 5.1 134
    Si4 7.6 217 340 10.4 6.4 7.8 181