אחריות

תביעת אחריות
אם ברצונך לתבוע את ביטוח האחריות שלך, פנה למרכז שירות מורשה של חברת המזרח בעודך מצויד בהיסטוריית השירות שלך. בדרך כלל, במרכז שירות יבצעו את התיקון במקום. אולם, עליך לדעת כי תיקונים מסוימים דורשים אישור מראש של חברת לנד רובר.
אחריות רכב
3 שנים או 10,000 ק"מ, הראשון מביניהם*

לנד רובר שלך הוא פאר טכנולוגי, עיצובי והנדסי. אם יש לתקן או להחליף חלק כלשהו ברכב בשל פגם ייצור בשלוש השנים הראשונות האלה, הם יבוצעו בחינם בכל מרכז שירות מורשה של חברת המזרח.

הצמיגים ברכבך מכוסים באחריות נפרדת שמעניק יצרן הצמיגים. עם זאת, במרכז שירות מורשה של חברת המזרח יכולים לעזור לך בתביעת האחריות.

האביזרים המקוריים של לנד רובר גם מכוסים באחריות רכב חדש, אם הותקנו במרכז שירות מורש של חברת המזרח תוך חודש אחד או 1600 ק"מ, הראשון מביניהם.


כבעלים של לנד רובר

כבעל הרכב לרשותך אפשרויות רבות לשמור על תוקף האחריות שלך.

ספר הנהג שלך וחוברת השירות קובעים את אופן הטיפול הנכון ברכבך. באחריותך לוודא שרכבך מקבל את שירותי התחזוקה ההכרחיים המתאימים למפרטים הטכניים של לנד רובר. אם לא תבצע פעולות תחזוקה חיוניות כולל ניקוי מרכב סדיר לפי מרווחי השירות שקבע לנד רובר, אתה מסכן את תוקף האחריות שלך.

ככל שתקדים להבחין בבעיות, קל יותר לטפל בהן. לכן, הבא את רכבך למרכז שירות מורשה בהקדם, כדי למנוע נזק ותיקונים נוספים.

עליך אף לזכור לשמור את כל הקבלות עבור פעולות תחזוקה או תיקונים ולדאוג שהעבודה תתועד בהיסטוריית השירות שלך.


אחריות על משטחים צבועים

בדומה לאחריות יצרן בת 3 שנים עם נסועה בלתי מוגבלת, שטחים צבועים ברכבך מכוסים באחריות אף הם. היא נכנסת לתוקף ביחד עם אחריות הרכב ותקפה לשלוש שנים. אם ישנם פגמים בצבע עצמו או פגמים שנובעים מאופן הצביעה, מרכז שירות מורשה יבצע תיקון צבע ללא עלות.

אחריות שטחים צבועים וחלודה

אחריות שטחים צבועים שלך לא מכסה תיקונים או החלפות שנובעים ישירות: -מאי תחזוקה נאותה של צבע ושל מרכב באמצעות ניקוי סדיר לפי הוראות היצרן; -אי תיקון נזקי צבע או נזקי חלודה בזמן שתועד בתיק השירות בידי מרכז שירות מורשה בזמן המבחן השנתי, ושנבעו מגורמים שלא בשליטת לנד רובר, לדוגמה תופעות טבע (מלח, נסורת תעשייתית, נזקי סופה, גשם חומצי) ונזק (כולל שברי חצץ, שריטות ושימוש בחומרי ניקוי לא מתאימים).

אחריות נגד חלודה

לרכבך אחריות נגד חלודה שנכנסת לתוקף בו בזמן עם אחריות הרכב ותקפה לשש שנים, ללא קשר לבעל הרכב. אם חלק כלשהו מרכבך נפגע מחלודה, יש לתקן או להחליף אותו במרכז שירות מורשה של חברת המזרח ללא עלות. (כשאנחנו אומרים "נפגע" אנו מתכוונים לחורים במרכב שמקורם בחלודה. הם עלולים לנבוע מפגם בייצור או בחומרים).

יש לך שאלות? זקוק לעזרה?

ניתן לפנות לחברת המזרח, היבואן הרשמי של רכבי לנד רובר, בטלפון....

אם יש לך שאלות או אם ברצונך לקבל פרטים נוספים על האחריות,
אפשר לפנות לכל מרכז שירות מורשה של חברת המזרח.

*לא כלול באחריות

אף על פי שכיסוי האחריות גדול כמו הרכב שלך, הוא לא מכסה את כל הפריטים, לדוגמה, אלה שאפשר לכוונן או להחליף במסגרת פעולות שירות או תחזוקה רגילות.
כמו כן, האחריות לא מכסה תיקונים או החלפות שנבעות ישירות מהגורמים הבאים:

  • בלאי ושחיקה רגילים
  • אי תחזוקה נאותה של הרכב בהתאם לתכנית התחזוקה של לנד רובר ולהנחיות השירות
  • מילוי דלק שגוי, לדוגמה, בנזין במקום דיזל
  • אי שימוש בחלקי חילוף או בנוזלים המפורטים של לנד רובר (או בחלקים באיכות זהה)
  • נזק שנובע משימוש רשלני או לא זהיר
  • שינויים שלא אושרו ברכב או בחלקיו (שינויים שלא בוצעו במרכזי שירות מורשים של חברת המזרח)

חריגות אחרות

אחריות הרכב שלך לא מכסה חוסר נוחות, אובדן אמצעי תחבורה,
אובדן זמן או כל נזק שנגרם לך או לאחרים כתוצאה מפגם שכן מכוסה באחריות.