ריינג' רובר ספורט החדש

מפרטים
ריינג' רובר ספורט החדש
RANGE ROVER SPORT
RANGE ROVER SPORT SE D250 AWD AUTOMATIC MHEV
RANGE ROVER SPORT SE

RANGE ROVER SPORT SE

RANGE ROVER SPORT SE D250 AWD AUTOMATIC MHEV

ביצועים
מהירות מרבית קמ"ש 206
האצה מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות) 8,0
צריכת דלק
חטיבת הינע
משקלים
גרירה
נשיאה על הגג
מידות
מרווח ראש
מרווח רגליים
קיבול מטען
מרווח גחון - רגיל
מרווח גחון - שטח
צליחת מכשול מים
קוטר סיבוב

המשך צפייה

התאמה אישית

התאמה אישית

בחירה מתוך מגוון אופציות ואביזרים.
ריינג' רובר ספורט SV EDITION ONE

ריינג' רובר ספורט SV EDITION ONE

מרתק, דינמי ואסרטיבי
דגמי ריינג' רובר ספורט

דגמי ריינג' רובר ספורט

צפייה במערך הדגמים המלא

*צפייה בנתוני WLTP

הנתונים המופיעים כאן הם תוצאה של המבחנים הרשמיים שערך היצרן בהתאם לחקיקה של האיחוד האירופי עם סוללה טעונה במלואה. לצורך השוואה בלבד. הנתונים האמיתיים עשויים להיות שונים. נתוני CO22, צריכת הדלק, צריכת האנרגיה והטווח עשויים להשתנות בהתאם לגורמים כגון סגנון נהיגה, תנאי הסביבה, העומס, הגלגלים המותקנים, האביזרים המותקנים, המסלול בפועל ומצב הסוללה. נתוני הטווח מבוססים על רכב מייצור סדרתי במסלול תקני.

יבש: הנפח כפי שנמדד עם לבנים תואמות VDA (200 מ"מ x 50 מ"מ x 100 מ"מ).

*רטוב: הנפח כפי שנמדד על ידי הדמיה של חלל האחסון מלא בנוזל.

* הנתונים המופיעים כאן הם נתוני NEDC2 המחושבים מבדיקות WLTP רשמיות של היצרן בהתאם לחקיקה של האיחוד האירופי. לצורך השוואה בלבד. הנתונים האמיתיים עשויים להיות שונים. נתוני ה-CO2, וצריכת הדלק עשויים להשתנות בהתאם לגלגלים המותקנים והתוספות האופציונליות המותקנות. נתוני NEDC2 הם נתונים המחושבים באמצעות נוסחה ממשלתית מנתוני WLTP, והם שווי ערך לאלה שהיו מתקבלים במבחני NEDC הישנים. לאחר מכן ניתן ליישם את חישוב המס הנכון.

‡‡WLTP הוא המבחן הרשמי החדש של האיחוד האירופי המשמש לחישוב צריכת דלק סטנדרטית ונתוני CO2 עבור מכוניות נוסעים. הוא מודד את צריכת הדלק, צריכת האנרגיה, הטווח ופליטות המזהמים. הוא נועד לספק נתונים קרובים יותר להתנהגות נהיגה בעולם האמיתי. הוא בוחן כלי רכב עם ציוד אופציונלי ועם נוהל בחינה ופרופיל נהיגה תובעניים יותר. הנתונים המופיעים כאן מתייחסים לסט האופציות החסכוני/קל המשקל ביותר.

המשקלים מתייחסים לכלי רכב במפרט סטנדרטי. תוספות אופציונליות מגדילות את המשקל.