רמת אבזור בטיחותי, נתוני צריכת דלק וחשמל ודרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

Defender 110

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
○ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
○ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
○ בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
○ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב


דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
D200S
8.8 משולב
דרגה 15
D200SE 9 משולב
דרגה 15
D250SE/D300SE
9.3 משולב
דרגה 15
D300SE sunroof 9.4 משולב
דרגה 15


נתוני צריכת דלק וחשמל*
דגם צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ) צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
PHEV 3.8 287
40 דרגה 2

Defender 90

דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
D200S
8.6משולב
דרגה 15
D200SE 8.7משולב
דרגה 15
D250SE
9 משולב
דרגה 15
D250SE sunroof 9.1משולב
דרגה 15

Defender 130

קוד דגם
תיאור דגם
רמת האבזור הבטיחותי
53 Defender D250SE 7


פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
D250 SE
9 משולב דרגה 15

רמת אבזור בטיחותי, נתוני צריכת דלק וחשמל ודרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

Discovery SE/HSE

קוד דגם
תיאור דגם
רמת האבזור הבטיחותי
33 Discovery 7


פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
Discovery

דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
D250SE/D300HSE R-Dynamic 8.5 משולב דרגה 15

רמת אבזור בטיחותי, נתוני צריכת דלק וחשמל ודרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

Discovery Sport S/SE/HSE

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
○ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
○ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
○ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב


דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
D163SE
7 משולב
דרגה 14
P200S
9.5 משולב
דרגה 15
P200SE/P250SE 9.6 משולב
דרגה 15


נתוני צריכת דלק וחשמל*
דגם צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ) צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
PHEV SE
1.6 195
58 דרגה 2

רמת אבזור בטיחותי, נתוני צריכת דלק וחשמל ודרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

Range Rover Evoque S/SE/HSE

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
○ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
○ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
○ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב


דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
P160S/P160SE8.1 משולב
דרגה 14
P200SE/P250SE9.2משולב
דרגה 15


נתוני צריכת דלק וחשמל*
דגם צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ) צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
PHEV SE
1.5 189
60 דרגה 2

רמת אבזור בטיחותי, נתוני צריכת דלק וחשמל ודרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

New Range Rover Sport SE/HSE Dynamic / Autobiography

קוד דגם
תיאור דגם
רמת האבזור הבטיחותי
N/A New Range Rover Sport 7


פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
New Range Rover Sport

דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
D250 7.4 משולב דרגה 15
D300/D350 7.4 משולב דרגה 15


נתוני צריכת דלק וחשמל*
דגם צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ) צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
PHEV460/550 0.9 318
121 דרגה 2

רמת אבזור בטיחותי, נתוני צריכת דלק וחשמל ודרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

New Range Rover SE / HSE / AB / SV

קוד דגם
תיאור דגם
רמת האבזור הבטיחותי
3,8,9,18,28,51,55 New Range Rover 7


פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
New Range Rover Sport

דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
D250 SE
7.8 משולב דרגה 15
D350 HSE
7.9 משולב דרגה 15
D350 AB/HSE 7S
8.0 משולב דרגה 15
P530 AB
11.7 משולב דרגה 15
P530 AB 7S
11.8 משולב דרגה 15
530 LWB SV
11.9 משולב דרגה 15

רמת אבזור בטיחותי, נתוני צריכת דלק וחשמל ודרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

Range Rover Velar SE/HSE

קוד דגם
תיאור דגם
רמת האבזור הבטיחותי
59 Range Rover Velar SE 7


פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● בקרת שיוט אדפטיבית
✖ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

 

●  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב
○ מערכת אופציונאלית להתקנה
✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
Range Rover Velar

דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דרגת זיהום אוויר
דיזל 3.0 300HP 7.7 משולב דרגה 15
בנזין 2.0 250HP 9.3 משולב דרגה 15


נתוני צריכת דלק וחשמל*
דגם צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ) צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
PHEV SE2.3 171
61 דרגה 2