ריינג' רובר בהנעה חשמלית צפוי להיות זמין להזמנה מוקדמת החל מסוף 2023