אני מעוניין/ת ומסכים/ה לקבל מחברת המזרח לשיווק מכוניות דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף מבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות שונות ועוד